Ook jouw kind zien
groeien van achterstand
naar voorsprong?

MAAK EEN AFSPRAAK

AANBEVELINGEN

MARIANN, MOEDER VAN LINDA (GROEP 7) EN DANIEL (1E JAAR VOORTGEZET ONDERWIJS)

MOHAMMED, VADER VAN MOHAMMED AMIN (GROEP 6)

MANDY, MOEDER ALICIA (GROEP 7)

Van achterstand naar voorsprong in 6 maanden!
Aan het begin van het schooljaar (groep 3) kregen we te horen dat onze dochter achter liep met lezen. En dat we moesten afwachten of ze de achterstand zou (kunnen) inhalen. We hebben toen Melanie benaderd. En zijn een traject begonnen. We merkten heel snel resultaat en mijn dochter kreeg zelf een applaus van de klas. Toen ze helemaal zelfstandig een verhaaltje durfde voor te lezen in de klas. We zijn inmiddels een half jaar verder en mijn dochter krijgt nu zelf boekjes van begin groep 4 om te lezen omdat groep 3 boekjes haar te makkelijk af gaan. We zijn ontzettend blij dat we voor Melanie hebben gekozen. Mijn dochter ging er met plezier heen en het resultaat is geweldig!

SANDRA BOEKHOUDT, NYAH, GROEP 3 – MAART 2019

"Na een les zag ik al resultaat. Na 6 maanden was ze van een achterstand naar een voorsprong gegaan."

DJUNA, GROEP 2, JUNI 2018

Een paar maanden geleden is mijn zoon bij Melanie begonnen om zijn achterstand in rekenen en spelling in te lopen. Hij heeft met spelling in 3 maanden tijd een achterstand van 6 maanden ingehaald. Ook met rekenen gaat het nu veel beter. Hij begrijpt het ook en dat maakt het prettiger voor hem om te rekenen op school. Ik ben heel erg blij met deze enorme vooruitgang.

ARUN, GROEP 5, 9 FEBRUARI 2018

"Mijn zoon komt nu al een tijdje bij Melanie en nog steeds gaat hij huppelend naar binnen en komt met een glimlach terug. Zo gek is dat niet want Melanie heeft een systeem ontwikkeld dat echt d’r vruchten afwerpt. Wat school niet lukt, lukt haar wel! Mijn zoon is in 3 maanden bij Melanie, 10 schoolmaanden vooruit gegaan op spelling. Nou dat is mijn investering dubbel en dwars waard. Het gaat om de toekomst van mijn zoon! "

AXEL, GROEP 5, 9 JANUARI 2018

Onze ervaring met Melanie maakte dat we onze dochter beter op groep 3 wilde voorbereiden en ik heb toen een beroep gedaan op Melanie om mij te helpen met mijn dochter die toen nog in groep 2 zat te leren lezen. Daar waar het van de school geen vereiste was had ik wel een andere ervaring met hoe het er in groep 3 er aan toe gaat. Vrij vlot nadat Melanie haar lees lessen gaf kon Zaina lezen en was zij dan ook een van de beste in groep 3 met lezen. Lezen is essentieel voor kinderen en blijft een belangrijke basis. Ook nu bij mijn dochter een belangrijk bewijs.

ZAINA, VOORSCHOT BEHANDELING, EIND GROEP 2 2012

"Op 3 november 2017 begon Naomi bij Lerespel. Zij had moeite met lezen. Naomi had bij jou 8 lessen gevolgd toen zij de woorden en luister toets op school moest doen van kern 5. Zij heeft een goed en een ruim voldoende hiervoor gehaald. De kernen hiervoor onvoldoende. Haar cito toetsen van groep 1 en 2 waren tot nu toe onvoldoende. In het begin van groep 3, oktober 2017 werd ons verteld dat Naomi moeite had met lezen en niet mee kwam. Binnen 3 maanden gingen de tussen toetsen voor lezen van onvoldoende naar ruim volvoldoende. Met 5 min per dag oefenen in wrts en 30 min in de week les heb jij haar zover gebracht dat ze alle letters vlot en goed kan lezen en nu al in AVI M3 kan lezen. Jou lesmethode en het individuele kind staat centraal. Met dank hiervoor."

NAOMI, GROEP 3, 17 JANUARI 2018

After moving to Netherlands I felt that my son ( group 4) need more individual attention to catch up with his classmates. I was very happy to find Melanie. We did so far 12 lessons and I see huge progress in his Dutch. His Cito score also improved. Melanie develop special study program for my son needs and make it interesting for 7 y.o.follow. My son was very enthusiastic to visit Melanie’s lessons. On top of that Melanie is familiar with Dutch education system and her advises about school policy and solutions in order to solve possible conflicts or misunderstanding are priceless.

N, HOOFDDORP, LEESBEGELEIDING GROEP 4, SEPTEMBER 2016

"Mijn kinderen zaten in groep 3 en aangezien ze een tweeling zijn hadden ze een eigen taal ontwikkeld en daarmee te lang mee gecommuniceerd. Dat maakte dat ze in groep 3 moeite hadden met lezen en ik merkte dat kinderen uit groep 2 al vrij goed konden lezen en dus al een voorsprong hadden. Thuis oefenden we al vroeg met lezen en het lukte om hun Nederlands te leren, echter de jongens hadden een achterstand opgelopen die we niet zo snel zagen in te halen. Gevolg is dat ze groep 3 moesten over doen vanwege een taalachterstand. Terwijl mijn vrouw en ik niet wisten hoe we dit moesten aanpakken zijn we op zoek gedaan naar mogelijkheden om hun verder te helpen. Per toeval kwamen we een stuk in de krant tegen over Melanie Loo en dat maakte dat we contact hebben gelegd. In goed overleg zijn beide jongens gestart bij Melanie om beter te kunnen lezen. Door Melanie zijn de jongens lezen leuk gaan vinden en nu via Melanie komen we via de mils erachter dat een van onze zonen juist bij lezen meer dan gemiddeld tekst tot zich kan nemen."

HAMZA EN IGNAAS, INTENSIEVE LEESBEGELEIDING, GROEP 3 APRIL 2012

Ik heb 2 trajecten van 12x gedaan bij Melanie waarover ik heel tevreden ben. Mijn dochter heeft de basis van het rekenen op een goede manier geleerd. Alles in goed overleg met de basisschoolleerkracht en met mij. Door deze basis is ze van een D-score naar een C+ gegaan. Aan het eind van het traject was er nog twijfel over dyscalculie en is mijn dochter op kosten van de school getest door het ABC in Amsterdam. Ik ben er zeker van dat de overstap naar groep 6 en groep 7 moeizamer waren verlopen zonder Melanie’s traject.

T.TJOEFAT, AMSTERDAM

"Mijn kinderen gaan twee wekelijk naar de bieb om boeken te halen en zijn fan van schrijfster Vivian den Hollander en Paul van Loon. We hebben het geluk gehad om Vivian te ontmoeten en met haar op de foto te mogen, als open dag voor Lerespel, georganiseerd door Melanie. Mijn kinderen zijn er nog meer fan van Vivian geworden. Wat kan ze toch leuk vertellen! Melanie heeft oog voor de kinderen en dat maakt dat ze op een prettige manier de kinderen begeleid uiteraard met de kennis die ze heeft opgedaan als professional in het begeleiden van kinderen met dyslexie. Mijn kids hebben geen dyslexie, maar hebben toch veel gehad aan de lessen en begeleiding van Melanie. Daar waar je als betrokken ouder ophoud vanwege onkunde gaat Melanie verder als een professional."

BEZOEK VIVIAN DEN HOLLANDER 2 NOVEMBER 2013

I really enjoyed working together with Melanie to change and improve the Peduli Anak Primary School. Melanie’s experience in remedial teaching and classroom management has proved to be a tremendous input for the school. She delivered series of teacher trainings and workshops with my assistance. Together we improved the quality of the teachers who most of them had zero teaching experience, into a confident and capable teacher. The curriculum in the school has improved as well. While we follow the national curriculum. We also put attention to student’s individual needs by creating additional programs such as reading program and remedial teaching. The result was immediate and apparent. Within just 3 years, the school was awarded with a grade A in National Accreditation. Melanie is currently acting as a volunteer School Advisor to the school, helping us to maintain the good progress and make improvement when necessary.

MARTINA WORKED DIRECTLY WITH MELANIE LO AT PEDULI ANAK

OOK EEN AFSPRAAK MAKEN?