Intensieve Individuele leesbegeleiding
en Dyslexie behandeling (particulier)

MAAK EEN AFSPRAAK

Keurmerk

Wil je het gratis Ebook over "Kleuters leren lezen" ontvangen?

KLIK DAN HIER

INTENSIEVE LEESBEGELEIDING VOOR KINDEREN MET ERNSTIGE LEESPROBLEMEN EN OF DYSLEXIE (PARTICULIERE ZORG - NIVEAU 4).

  • Heb je een zoon of dochter bij wie het lezen en/of de spelling niet of nauwelijks op gang komt?
  • Heb je er thuis alles aan gedaan om het lezen en/of de spelling op gang te krijgen?
  • Maakt jouw zoon of dochter veel schrijffouten, meer dan normaal, voor het aantal maanden genoten schrijfonderwijs?
  • Begint jouw zoon of dochter een aversie te krijgen tegen alles wat met lezen te maken heeft?

Dan heeft hij of zij leesproblemen of dyslexie. Intensieve begeleiding m.b.v. een methode die er op gericht is om kinderen met lees- spellingproblemen en dyslexie te helpen is dan noodzakelijk.

Hoe eerder je de leesproblemen opspoort en behandelt, hoe groter de kans dat de lees- en spellingproblemen opgelost kunnen worden.

We spreken van dyslexie als er sprake is van hardnekkigheid. Indien er sprake is van hardnekkigheid kan het zijn dat er sprake is van een onderliggend (cognitief) probleem. Dat betekent dat de lees- en of spellingproblemen niet volledig opgelost kunnen worden ondanks intensieve begeleiding. Het is dan goed om een onderzoek te doen naar dyslexie als dat niet al gedaan is.

Een intensieve aanpak is er in elk geval op gericht om te zorgen dat de lees-spellingproblemen geen belemmering vormen voor de rest van de schooltaken.

Indien er geen sprake is van dyslexie is de kans zeer groot dat de lees- schrijfproblemen kunnen worden opgelost.

PLAN VAN AANPAK

Met behulp van de F&L methode werk ik aan het taalbewustzijn van kinderen. De F&L leert kinderen te denken vanuit klanken. En deelt de klanken op in verschillende kleuren. Aan de hand van kleuren leren de kinderen dat een woord is opgebouwd uit klinkers en medeklinkers. Maar ook dat langere woorden vaak vaste voor- en achterstukjes hebben.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen klankzuivere woorden, bijna klankzuivere woorden, woorden met leesregels en leenwoorden. Door te werken aan het taalbewustzijn leren kinderen ook woorden lezen die ze niet kennen omdat ze leren vanuit woordbouw. Voorafgaand aan de start van de begeleiding wordt er een onderzoek gedaan volgens het dyslexieprotocol. Aan de hand van de opbrengsten van het onderzoek wordt er een plan van aanpak opgesteld een uitgevoerd. Na 12 weken wordt dit onderzoek herhaald om de resultaten van de begeleiding te meten.

Na drie maanden intensieve begeleiding:

  • Leest jouw zoon of dochter op een hoger AVI niveau
  • Zijn alle klanken geautomatiseerd
  • Leest je zoon of dochter meer woorden goed
  • Heeft jouw zoon of dochter meer plezier in lezen
  • Kan jouw zoon of dochter in elk geval voldoende goed lezen om taal gerelateerde taken op school voldoende goed uit te voeren, zonder dat het lezen een belemmering vormt

F&L: EEN DOOR SDN GEVALIDEERDE METHODE WAARBIJ LEZEN EN SPELLING GEÏNTEGREERD WORDEN AANGEBODEN.

Deze methode wordt gebruikt voor kinderen vanaf groep 2 t/m groep 8. Het is een door de Stichting Dyslexie Nederland gevalideerde aanpak voor behandeling van leesproblemen en dyslexie. Deze methode wordt gebruikt door psychologen en orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in dyslexie. Het wordt ingezet bij zorg op niveau 4.

De F&L methode werkt met een online programma waarbij opdrachten online kunnen worden geoefend.

INTERESSANT VOOR JOU

Neem 100% verantwoordelijkheid voor het leerproces van jezelf en je kinderen.

Wie is er verantwoordelijk voor het leerproces van de kinderen? Dit soort vragen kom ik vaak in de sociale media tegen. Persoonlijk ben ik van mening dat je nog altijd zelf de verantwoordelijkheid moet nemen. Moet je dan op de stoel van de school gaan zitten? Nee, dat zeker niet!

LEES VERDER

Leesachterstand en dyslexie

Wanneer is er sprake van ernstige leesproblemen en dyslexie? Er is sprake van een ernstig leesprobleem of dyslexie als er een achterstand is van tenminste een jaar bij het lezen en of spelling. Het gaat hierbij om zeer ernstige leesproblemen of zeer ernstige spellingproblemen in combinatie met een kleine achterstand bij het lezen.

LEES VERDER

7 redenen waarom je niet moet wachten met leesbegeleiding voor je kind!

Ik hoor nog vaak dat scholen ouders adviseren om te wachten met het zoeken van leesbegeleiding, want als de achterstand groot genoeg is kunnen ze voor een dyslexie behandeling gaan.

LEES VERDER