Heeft jouw zoon of dochter moeite
met rekenen?

MAAK EEN AFSPRAAK

Oorzaken van rekenproblemen

Rekenproblemen kunnen ontstaan op elke leeftijd en elke fase van de (basis)schoolcarrière. Vaak ligt het begin van het rekenprobleem eerder dan je in eerste instantie denkt. Dit zijn de belangrijkste oorzaken rekenproblemen:

1. Laagstructuur leerlingen

De meeste kinderen die bij mij komen zijn kinderen met een normale tot hoge intelligentie, die de informatie in grote stappen uitgelegd moeten krijgen. Aangezien de meeste kinderen graag informatie in kleine stappen uitgelegd krijgen, wordt dit op school ook zo gedaan. Kinderen die van nature weinig behoefte hebben aan veel structuur, krijgen het liefst de nieuwe stof in grote lijnen uitgelegd. De details kunnen later wel worden ingevuld. Maar zij willen graag weten "waar het heen gaat.'

uist kinderen die onverwacht veel problemen met rekenen ervaren lopen soms kort even vast. Als ze dan een paar keer langs gekomen zijn, lukt het ze zelf wel weer. Om te kijken of jouw kind een laagstructuur leerling is, en welke leerstrategie het beste bij jouw kind past, kunnen we vanaf 10 jaar de MILS-test doen.

2. Zwak werkgeheugen

Ook deze groep kinderen heeft een normale tot hoge intelligentie. Een zwak werkgeheugen zorgt ervoor dat kinderen moeite hebben met automatiseren van sommen tot 10, 20 tot 100. Wanneer er niet tijdig wordt ingegrepen kan het soms gebeuren dat kinderen in groep 7 of 8 jaren achterlopen omdat ze vast blijven lopen op het automatiseren van de sommen tot 100.

Wanneer kinderen eind groep 3 nog op hun vingers tellen is de kans groot dat ze moeite hebben met automatiseren. Het is goed om dit zo snel mogelijk aan te pakken. Hoe langer je wacht, hoe groter het probleem.

3. Informatie verwerkingssnelheid

Bij problemen met informatieverwerking vinden kinderen het lastig om nieuwe stof te leren. Naar mate kinderen in hogere groepen komen, worden de rekenopgaven complexer. De techniek van het optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen wordt aangeleerd t/m groep 5. Hetgeen wat er na komt, wordt hier voor een groot gedeelte van afgeleid. Kinderen die moeite hebben met automatiseren, maar wel een goed functionerend informatie verwerking vermogen hebben, zullen, als ze eenmaal al dan niet met enige hulp het automatiseren onder de knie hebben gekregen, goed de rekenstof kunnen leren.

Kinderen die echter wel sommen kunnen automatiseren maar moeite hebben met informatieverwerking zullen uiteindelijk vast lopen. Het zal dan steeds moeilijker worden om nieuwe of complexere rekenstof aan te leren. Vooral omdat deze kinderen moeilijk verbanden kunnen leggen tussen de rekenstof die ze al geleerd hebben en de nieuwe rekenstof.

Bij deze kinderen werk ik vaak met een methode waarbij elk rekendomein (optellen, aftrekken, tafels, delen, meten, tijd en geld, breuken etc.) apart wordt aangeboden en waarbij er niet al te veel op een pagina staat. Bij deze kinderen is het belangrijk om de stof juist wel in kleine stapjes aan te bieden. Bovendien is het belangrijk dat deze kinderen zowel visueel als auditief de sommen aangeboden krijgen. En vooral veel handelend, met rekenmateriaal, bezig moet zijn.

Rekenproblemen die kinderen hebben, zijn vaak te herleiden naar de groep waarin ze ontstaan:

PROBLEMEN DIE EIND GROEP 2 / GROEP 3 ONTSTAAN

  1. Synchroon tellen: tellen en aanwijzen van voorwerpen gaat ongelijk.
  2. Vooruit en achteruit tellen tot 20.
  3. Hoeveelheden zien tot 5.
  4. Belangrijke begrippen, zoals hoog, laag, midden, voor en achter, beheerst het kind nog niet.

PROBLEMEN DIE IN GROEP 4 EN HOGER ONTSTAAN

Wanneer kinderen in groep 4 komen hebben ze bijna allemaal moeite met het automatiseren van optellen en aftrekken tot 20, over het tiental. Zoals 8+7 of 12-4. Verder is het belangrijk dat kinderen leren met de klok om te gaan. Kinderen leren weliswaar de uren en de halve uren, maar tijd zegt ze vaak weinig.

PROBLEMEN DIE PAS ONTSTAAN IN HOGERE GROEPEN

Belangrijk: Wanneer een kind zonder problemen groep 1 tot en met 5 doorlopen heeft, zullen de problemen in hogere groepen meestal snel zijn op te lossen. Het gaat hier om de volgende onderdelen:

  1. Tijd: De analoge klok.
  2. Geld.
  3. Meten: met name het metriek stelsel.
  4. Breuken en procenten.

Wil je dat ik jouw kind help met zijn of haar leerproblemen bij het rekenen?

En woon je in Hoofddorp, Heemstede, Amstelveel of Nieuw Vennep? Meld je dan vandaag nog aan voor het vrijblijvende kennismakingsaanbod. Woon je verder weg? Dan kunnen we ook online aan de slag.

MAAK EEN AFSPRAAK

INTERESSANT VOOR JOU

Neem 100% verantwoordelijkheid voor het leerproces van jezelf en je kinderen.

Wie is er verantwoordelijk voor het leerproces van de kinderen? Dit soort vragen kom ik vaak in de sociale media tegen. Persoonlijk ben ik van mening dat je nog altijd zelf de verantwoordelijkheid moet nemen. Moet je dan op de stoel van de school gaan zitten? Nee, dat zeker niet!

LEES VERDER

Waarom kinderen met ernstige leesproblemen vaak moeite hebben met Hoofdrekenen.

Vaak hebben kinderen met (ernstige) leesproblemen en dyslexie ook moeite met Hoofdrekenen. Dit komt omdat het automatiseren en memoriseren niet op gang komt.

LEES VERDER

Hoe help ik een kind met.. Rekenen

Wanneer kinderen bij mij komen voor bijles in rekenen, dan is de basis van het probleem hetgeen wat ik onderzoek. Voor zwakke rekenaars zijn de opdrachten in de rekenmethode vaak veel te onoverzichtelijk.

LEES VERDER