10 redenen waarom je niet moet wachten met ingrijpen tot het eerste rapport bij leerproblemen

  1. De rapportcijfers van november geven een vertekend beeld. Er wordt een gemiddelde gegeven van de toetsen die horen bij het rekenboek waaruit de kinderen werken. Dit noemen wij methode gebonden toetsen en die zijn over het algemeen veel makkelijker dan de Cito-toetsen.
  2. De Cito toetsen zijn pas in januari en in groep 3 in februari. Tegen de tijd dat een schooltijd heeft om het leerprobleem goed in kaart te brengen is het schooljaar alweer driekwart jaar voorbij.
  3. Hoe langer je wacht hoe groter de achterstand. Een achterstand is gemakkelijker in te lopen als die wat kleiner is. Vooral leesproblemen moet je zo snel mogelijk aanpakken. Dan zijn ze ook zo weer ingelopen. Maar ook als je zoon of dochter een rekenprobleem heeft is het belangrijk om zo snel mogelijk deze achterstand in te halen. Jouw zoon of dochter kan dan de rest van het jaar zonder bijles verder.
  4. In het begin van het schooljaar zijn kinderen nog fris en fruitig en profiteren de kinderen het meest van extra lees- of rekenbegeleiding.
  5. Je kunt kinderen voorbereiden op de Cito. Ik heb te vaak gemerkt dat kinderen die voldoende tot goed presteerden op methode gebonden toetsen en zwak tot zeer zwak op Cito-toetsen. Met name bij het rekenen. Voorbereiding is dus belangrijk!
  6. In groep acht wordt er niet alleen gekeken naar de uitslagen van de ENTREE-toets en de Eind-Cito maar ook naar de Cito-scores vanaf groep zes. Rekenen en Begrijpend lezen zijn hierbij het belangrijkst.
  7. Het technisch lezen en het hoofdrekenen hebben grote invloed op de vakken Rekenen en Begrijpend lezen. Vaak ontstaan er hiaten in de groepen 3 en 4 die leesproblemen of rekenproblemen kunnen veroorzaken in de hogere groepen. Deze zijn, met extra begeleiding snel op te lossen.
  8. Een jaar over doen is prima wanneer een kind moet rijpen. In zo’n geval doet een kind het in het doublure jaar beter en zie je het hele kind opknappen als persoon. In alle andere gevallen is het niet fijn om te doubleren.
  9. Kinderen met leerproblemen die direct begeleid worden voelen vaak die extra steun in de rug, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen.
  10. Kinderen die te lang blijven sudderen kunnen ten onrechte denken dat ze dom zijn.

"Laat je zoon of dochter niet langer struggelen! Maar laat mij je helpen om jouw zoon of dochter weer met plezier naar school te laten gaan."

Neem contact op

Als je vragen hebt over dit blog. Of als je wilt dat ik met jouw kind aan de slag ga. Neem dan contact op.

CONTACT

Terug naar overzicht