7 redenen waarom je niet moet wachten met leesbegeleiding voor je kind!

"Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met een grote achterstand bij het lezen het bijna niet inhalen. Zelfs niet door begeleiding van een dyslexiebehandelaar."

Ik hoor nog vaak dat scholen ouders adviseren om te wachten met het zoeken van leesbegeleiding, want als de achterstand groot genoeg is kunnen ze voor een dyslexie behandeling gaan. Ik ben daarom heel blij wanneer ouders al in een vroeg stadium komen wanneer een kind uit dreigt te vallen bij het lezen.

1. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat de meeste behandelmethodes van dyslexie instituten vooral helpen bij de spellingproblemen, minder bij het leesproblemen.

Tijdens de meeste dyslexie behandelingen worden vooral spellingsregels behandeld. Verder wordt er wel geoefend op woord- en tekstniveau. Echter, kinderen met ernstige leesproblemen hebben juist net iets meer nodig dan het eindeloos oefenen. Begrijp me niet verkeerd. Kinderen die moeite hebben met lezen moeten 4x zo veel lezen als kinderen zonder leesproblemen. Maar toch is er meer nodig: een juiste behandeling. Soms roep ik de hulp in van Hans de Bruin, een functioneel optometrist. Hij zorgt ervoor dan de hersenen beter omgaan met wat de ogen zien. Daarnaast gebruik ik software om het lezen zelf te bevorderen.

2. De Cito-toetsen, zelfs de rekentoetsen, zijn erg talig. Vanaf groep 5 worden ze niet meer voorgelezen.

Ook al krijg ik kinderen niet op een goed leesniveau, vaak lukt het wel om kinderen zodanig ver te krijgen dat ze niet meer worden belemmerd om talige toetsen te maken die ze in principe wel kunnen maken. Als je te lang wacht met het ingrijpen omdat je wil wachten totdat het probleem zo groot wordt dat het de stempel dyslexie krijgt, kan dit ervoor zorgen dat kinderen ook op andere gebieden achter gaan lopen.

3. Een dyslexieverklaring is zeker niet zalig makend. Het beste is om zo snel mogelijk zo goed mogelijk te kunnen lezen.

Ik heb ooit, voor een boekje dat ik geschreven heb, heel veel mensen gesproken met dyslexie. Velen waren succesvol. Het ging hierbij om: juristen, biologen, accountants etc. Maar ook studenten. Zij gaven aan dat er weinig rekening werd gehouden met hun dyslexie. Zelfs een student psychologie kreeg geen begrip. Ik moest het boekje uit de handel halen omdat een arts in opleiding werd aangesproken op haar dyslexie. Een dyslexieverklaring kan deuren openen, maar ook net zo hard weer dichtgooien. Het belangrijkste is om zo goed mogelijk te leren lezen ondanks (ernstige) leesproblemen.

4. Hoe kleiner de achterstand, hoe korter de begeleiding voor het lezen duurt.

Wanneer je vroeg start met de begeleiding hoeft er minder te gebeuren. Het grootste probleem zit dan in de letterkennis en het hakken en plakken van woorden. Doormiddel van kortdurende intensieve begeleiding wordt de achterstand niet alleen ingelopen, maar kan het kind zelfs naar een lichte voorsprong gebracht worden. In elk geval kan het kind gebracht worden naar een niveau, waarbij, doormiddel van het maken van leeskilometers, het leesniveau omhoog gekrikt kan worden.

5. Jonge kinderen hebben het lezen wat minder nodig dan oudere kinderen.

Voor jonge kinderen, in lagere groepen, is het leren lezen het enige waar ze aan moeten werken. Het werkt niet door in andere schoolvakken die in het gedrang komen. Daarom is het belangrijk om niet te lang te wachten met het oppakken van het leesprobleem.

6. Jongere kinderen hebben nog niet door dat ze extra les krijgen omdat ze iets niet goed kunnen.

Wat ik heerlijk vind aan jonge kinderen is dat ze nog niet door hebben dat ze iets niet kunnen. Sommige kinderen vertellen me dat ze al goed kunnen lezen omdat ze op school het woord ‘bus’ hebben geleerd. Heerlijk toch? Deze onbevangenheid helpt enorm bij het leren lezen. Maar, het moet vooral leuk blijven. De leeslessen mogen daarom niet te lang duren. Dan is de concentratie weg, en de lol ook. Mijn lessen duren daarom niet langer dan 30 minuten. En ondanks die 30 minuten bereik ik goede resultaten. Dat betekent wel dat we veel doen in een korte tijd. En zeg nu zelf, wat heb je liever?

7. Zelfvertrouwen.

Het is een open deur. Hoe langer je wacht des te groter de leesachterstand. Hoe groter de leesachterstand, hoe meer het kind er last van gaat krijgen in andere vakken, met als gevolg dat het kind kan denken dat hij of zij dom is. Uit onderzoek is gebleken dat ernstige leesproblemen niets te maken hebben met de intelligentie. Hoe eerder een kind beter leert lezen, al is het maar goed genoeg om voort te kunnen in de andere vakken, hoe groter de kans dat het kind zijn of haar zelfvertrouwen niet verliest.

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK

Als je vragen hebt over dit blog. Of als je wilt dat ik met jouw kind aan de slag ga. Neem dan contact op.

CONTACT

Terug naar overzicht