Geen vergoeding meer voor Dyslexiebehandelingen vanaf 2015.

Dyslexiebehandelingen vanaf 2015. Vanaf 1 januari 2015 gaat de vergoeding voor alle kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie uit de basisverzekering. Voor veel kinderen met dyslexie verandert er weinig maar voor de kinderen met ernstige dyslexie deste meer. Deze zorg zal vanaf 2015 vallen onder de jeugdwet.

Alle zorg wordt vanaf dan verleend door de gemeenten. Scholen zullen een grote uitdaging krijgen om alle kinderen die extra zorg nodig hebben die hulp te bieden die ze nodig hebben, zij zullen zorg kunnen inkopen. De focus zal liggen op preventie van (leer)problemen.

Alle zorg wordt vanaf dan verleend door de gemeenten. Scholen zullen een grote uitdaging krijgen om alle kinderen die extra zorg nodig hebben die hulp te bieden die ze nodig hebben, zij zullen zorg kunnen inkopen. De focus zal liggen op preventie van (leer)problemen.

Goed onderwijs

Goed Onderwijs kun je onderverdelen in 3 niveaus. Hieronder zal ik de 3 niveau’s bespreken.

NIVEAU 1

Goed onderwijs in de klas door de groepsleerkracht. De leerkracht geeft instructie aan de hele groep. De leerkracht maakt iedere week een weekrooster. Dit rooster is gebaseerd op het aantal uren dat er aan ieder vak besteed moet worden door de hele groep. De meeste vakken bestaan uit blokken. Na elk blok wordt er een toets gegeven om te kijken in hoeverre de kinderen de aangeboden stof begrepen hebben. Twee keer per jaar worden er CITOTOETSEN gegeven. Dit zijn landelijke toetsen die binnen vaste periode’s worden gegeven. Naar aanleiding van deze toetsen wordt gekeken welke kinderen in aanmerking komen voor extra begeleiding binnen of buiten de groep. Uiteraard worden ook andere factoren meegenomen bij het bepalen van wie welke begeleiding nodig heeft. Elke leerkracht heeft een groepsplan waarin staat welk kind op welke vakgebieden extra zorg nodig heeft. Het kan ook zijn dat kinderen uitzonderlijk hoog scoren en extra uitdaging nodig hebben.

NIVEAU 2

Voor kinderen voor wie dit niet toereikend is, gaat een leerkracht verder in een kleine groep. Dit kan op verschillende manieren. Een onderwijsassistent gaat met een klein groepje aan het werk om de stof nog een keer uitgelegd te krijgen. Of de leerkracht gaat met het kleine groepje aan het werk terwijl de onderwijsassistent de grote groep voor zijn of haar rekening neemt. Of de leerkracht zet de grote groep aan het werk met een timer en gaat met een klein groepje zelf aan het werk. Het is maar net hoe het op de betreffende school geregeld is. Vaak wordt er een groepsplan opgesteld waar in vermeld wordt wie er in dat groepje zit en wat er precies gedaan wordt. Het kan ook zijn dat leerkrachten dergelijke hulp bieden op het moment dat hun eigen klas bijvoorbeeld naar de gym is.

NIVEAU 3:

Voor kinderen voor wie dit niet toereikend is, bijvoorbeeld omdat die kinderen een grote leesachterstand hebben, wordt er gewerkt op niveau 3. Niveau 3 betekent intensieve begeleiding op individueel niveau of een kleine groep, door een gediplomeerd remedial teacher. Een remedial teacher is een leerkracht die gespecialiseerd is in kinderen met leerproblemen, en die als taak heeft zich uitsluitend bezig te houden met kinderen die intensieve begeleiding nodig hebben. Er wordt een pedagogisch didactisch onderzoek gedaan door de remedial teacher of de interne begeleider. Vervolgens wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Dit wordt gedaan door de interne begeleider, de remedial teacher of de leerkracht. In dat plan komt te staan wat het kind nu kan. Wat het gaat leren tijdens de intensieve begeleiding en wanneer wordt getoetst of dat gelukt is. Op steeds meer scholen zijn er groepsleerkrachten met een Master. Zij zijn in principe in staat om intensieve begeleiding te geven. Ik heb zelfs directeuren ontmoet die zelf intensieve begeleiding gaven. Persoonlijk acht ik dat niet wenselijk, ik zal hieronder uit de doeken doen waarom.

GENERALISTEN EN SPECIALISTEN

Op scholen heb je vooral te maken met generalisten. Zij zijn manager van de school, de bouw en of de groep. Ook al zijn ze qua kennis en vaardigheden prima in staat intensieve begeleiding te geven. Hun hoofdtaak als manager van een grote groep, kinderen en of collega’s, laat dat niet toe. Als specialist ga je veel meer de diepte in. Al manager heb je overal oren. Er zijn leerkrachten die ervoor kiezen om op hun school groepsleerkracht te blijven en naast hun werk een praktijk te beginnen. Zij weten exact wat er op de school verwacht wordt en begrijpen waarop ze zich moeten focussen per leerling waaraan ze intensieve bijles geven. Als onderwijsassistent ben je generalist. Al werk je veel in kleine groepjes, het is je hoofdtaak om de lessen van de groep nogmaals te herhalen of om kinderen te begeleiden die op een apart programma werken. Als remedial teacher is het je taak om er exact achter te komen waardoor het komt dat het kind leerproblemen heeft en er voor te zorgen dat de achterstanden zoveel mogelijk worden ingehaald. Je gaat meer de diepte in. De intensieve begeleiding is normaal gesproken kortdurend. Op het moment dat een school deze niveau’s goed in beeld heeft en gecommuniceerd heeft, zal de kwaliteit van het onderwijs stijgen. Dit omdat men binnen alle functie’s en niveau’s zich kan ontwikkelen, zonder elkaar in de weg te lopen.

LERESPEL BIEDT KWALITATIEF ONDERWIJS OP NIVEAU 3:

Intensieve begeleiding in kleine groepjes en individueel. Vanaf 1 oktober start ik met een UNIEK AANBOD! Op 1 oktober starten er cursussen van 12 effectieve weken. Dat betekent dat er om de vakanties heen wordt gewerkt. Elke les duurt 50 minuten. De lessen zullen in groepjes van maximaal 4 kinderen worden gegeven. De tijden van de groepslessen staan van te voren vast en de prijzen ook. U kunt kiezen of u uw kind 1, 2 of 3 keer per week wilt laten komen. Dit is afhankelijk van het aantal keer dat uw kind les krijgt. Ga naar de pagina om meer te leren over dit UNIEKE AANBOD. Hier vindt u alles met betrekking tot het rooster van de groepslessen en de prijs van de cursus. Wilt u voor die tijd al intensieve begeleiding voor uw kind? Of wilt u toch intensieve individuele begeleiding? Neem dan contact op. De kosten van intensieve individuele begeleiding zijn € 25,- per vak per keer. De individuele lessen duren ongeveer 30 minuten per vak per keer.

Neem contact op

Als je vragen hebt over dit blog. Of als je wilt dat ik met jouw kind aan de slag ga. Neem dan contact op.

CONTACT

Terug naar overzicht