Grijp zo snel mogelijk in bij leerproblemen!

Het is heel begrijpelijk dat ouders verwachten dat de school de reken- lees- en spellingproblemen zelf oplost en het kind voldoende aandacht geeft. Het is ook heel begrijpelijk dat de school het leren lezen, spellen en rekenen zelf in de hand wil houden. Als ik eerlijk ben, vond ik dat, met name toen ik groep 4 had, niet altijd prettig als kinderen opeens bijles in lees- reken en spellingproblemen kregen. Hoewel ik nooit heb geprotesteerd.

Maar er is tegenwoordig zo veel bijgekomen. De eisen worden aan alle kanten zwaarder. Voor een leerkracht is het niet altijd haalbaar om helemaal de diepte in te duiken. Sommige kinderen lopen vast om onverklaarbare redenen. In mijn werk kom ik veel ervaren en gespecialiseerde leerkrachten tegen die voor de klas staan. Dit komt de leerlingen zeker ten goede. Ook zwakkere kinderen hebben hier baat bij. Maar desondanks zijn er altijd kinderen die (tijdelijk) specialistische hulp nodig hebben door iemand die zich alleen maar met jouw kind bezig hoeft te houden. Als ik bezig ben met een kind, wordt ik door niets en niemand gestoord.

Hoe eerder je ingrijpt des te kleiner de achterstanden t.o.v. de leeftijdgenoten nog zijn. Des te gemakkelijker het is om die achterstanden in te halen en alsnog een goede leerling te worden.

Stel dat je een remedial teacher zoekt. Zoek je iemand die heel breed is in het aanbod? Of zoek je iemand die juist een klein maar gespecialiceerd aanbod heeft?

Als je vragen hebt over dit blog. Of als je wilt dat ik met jouw kind aan de slag ga. Neem dan contact op.

CONTACT

Terug naar overzicht