Hoe help ik een kind met.. Rekenen

Wanneer kinderen bij mij komen voor bijles in rekenen, dan is de basis van het probleem hetgeen wat ik onderzoek. Voor zwakke rekenaars zijn de opdrachten in de rekenmethode vaak veel te onoverzichtelijk. In mijn optiek moet de vraag bij elke uitleg niet zijn: ‘Wat kan dit kind?’. Maar: ‘Hoe kan ik dit kind leren rekenen?’.

Het belangrijkste is dat kinderen eerst leren hoe ze sommen tot 100 vlot en goed kunnen maken. Het gaat hierbij om optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Pas wanneer ze dit beheersen kun je door naar het volgende lesniveau. Kinderen beheersen de som volledig wanneer ze de som niet alleen snel en goed kunnen maken, maar ook in tabelvorm of verhaalvorm snappen en kunnen oplossen.

"Let op: Eerst kaal! Dan verhaal!"

Een andere groep kinderen heeft op zich geen moeite met rekenen, maar wel met de Cito-toets rekenen. Ze zijn niet in staat om de som in het plaatje te vinden. Soms moeten er in een opgave meerdere rekenhandelingen verricht worden. Dit is voor zwakke rekenaars erg lastig, zeker als er Cito-spanning bij komt kijken.

Lukt een verhalende som in een (Cito-)toets niet, ga dan terug naar de kale som en oefen deze. Pas als kinderen dat beheersen, kun je ze leren complexere sommen te maken of sommen in verhaaltjes te gieten.

CITO

Stappen om te verbeteren:

  1. De som kaal aanbieden.
  2. De som zelfstandig laten maken.
  3. De som vlot en goed oplossen.
  4. Als dat beheerst wordt, kun je de som complexer maken.

TOP 5 VAN MOEILIJKE SOMMEN (AFLOPEND IN MOEILIJKHEIDSGRAAD)

  1. Verhaaltjes en plaatjessommen waarbij verschillende rekenhandelingen moeten worden verricht.
  2. Verhaaltjes en plaatjes sommen die gaan over verdelen.
  3. Verhaaltjes en plaatjessommen die gaan over vermenigvuldigen.
  4. Sommen die gaan over tijd.
  5. Verhaaltjes sommen die gaan over optellen en aftrekken.

Als je vragen hebt over dit blog. Of als je wilt dat ik met jouw kind aan de slag ga. Neem dan contact op.

CONTACT

Terug naar overzicht