Johansen IAS voor Auditieve verwerkingsproblemen

Wat is auditieve verwerking? Auditieve verwerking is dat wat de oren doen met wat ze horen. Dit staat dus los van wat de oren technisch kunnen.

Problemen die zich kunnen voordoen bij Auditieve Verwerkingsproblemen zijn:

R.Baneke,2006

  1. Kinderen zonder gehoorproblemen kunnen zich in een rumoerige situaties gedragen als een slechthorend kind. Meestal als gevolg van chronische oorontsteking, hoofdtrauma’s of andere hoofd/hersenproblemen
  2. Kinderen hebben moeite om gesproken taal te verstaan en hebben er moeite mee om gemiste informatie in te vullen
  3. Concentratie problemen. Moeite om de aandacht vast te houden
  4. Moeite met informatie die via de oren wordt aangeboden
  5. Disharmonisch profiel bij een psychologische test
  6. Het kind heeft moeite met het hakken en plakken van woorden
  7. Het kind heeft moeite met sociale communicatieve vaardigheden en moeite met het maken en behouden van vrienden.
  8. Zwakke muzikale vaardigheden. Het kind herkent geen ritmes en melodieën
  9. Cognitieve problemen zoals dyslexie en dyscalculie

Als minstens vier van bovengenoemde problemen aanwezig zijn, langer dan 6 maanden is er sprake van auditieve verwerkingsproblemen. Om auditieve verwerkingsproblemen te verbeteren is er een geluidstherapie ontwikkeld, Johansen IAS.

Johansen IAS

Johansen IAS is een geluidstherapie. Middels een audiogram worden gehoorcurves van het linkeroor en het rechteroor samengesteld. Middels een Dichotic Listening Test wordt bepaald hoe de verwerking van klanken via het rechter – en linkeroor precies plaatsvindt. Met behulp van die gegevens wordt er een muziekcd samengesteld. Op deze manier worden frequenties gestimuleerd die afwijken van de normale gehoorcurve. Kinderen krijgen deze cd mee. En luisteren er iedere dag naar. Om de 8 weken vindt er een nieuwe meting plaats en wordt er een nieuwe CD gemaakt. De Therapie duurt maximaal 12 maanden. Zie look www.JohansenIAS.nl

Als je vragen hebt over dit blog. Of als je wilt dat ik met jouw kind aan de slag ga. Neem dan contact op.

CONTACT

Terug naar overzicht