Krijgt mijn kind voldoende begeleiding op school?

Wilt u weten of uw kind de juiste begeleiding krijgt op school? Aan de hand van CITO scores en andere rapportcijfers, kan ik u dat binnen 10 minuten vertellen.

De meeste ouders die bij mij komen, geven aan ontevreden te zijn over school. Ze durven de school niet te zeggen dat ze op zoek gaan naar extra bijles. Dat is jammer. En eigenlijk in vele gevallen helemaal niet terecht. Ik krijg vaak hele mooie handelingsplannen. Daaruit blijkt dat de leerkracht de kinderen vaak goed in kaart heeft. Waar ligt het dan wel aan? Het ligt aan het niveau van de begeleiding. Er zijn vier niveaus. Hierbij is de begeleiding van niveau 3 het meest intensief. Maar een begeleiding die te intensief is, is vaak niet altijd even effectief. Intensieve begeleiding is vaak kortdurend, bedoeld om een achterstand in te halen. Of om een kind op een hoger niveau te brengen.

Hoe gaat dat in zijn werk?:

Kinderen kunnen op 4 niveau’s onderwijs krijgen.

Niveau 1: Goed onderwijs in de klas.
De leerkracht geeft onderwijs geeft uitleg aan de hele groep.

Niveau 2: Verlengde instructie
De leerkracht geeft extra instructie in kleine groep als de rest aan het werk is.

Niveau 3: Intensieve begeleiding buiten de groep
Soms hebben kinderen ergens onderweg achterstanden opgelopen. Deze achterstanden kunnen binnen 3 tot 6 maanden worden ingehaald. (Soms zelfs in 8 weken) Echter, de stof heeft niet direct te maken met de stof die momenteel aan bod komt. Vaak is er enig graaf werk nodig om er achter te komen waar de leerachterstand precies is. En hoe dit het beste kan worden verholpen.

Niveau 4: Onderwijs op eigen niveau

Soorten bijles op school of buiten school:

1. Onderwijs op niveau 2:

Kinderen krijgen meer tijd en meer instructie over datgene wat is aangeboden. Dit wordt meestel door de leerkracht zijn. Soms heeft de leerkracht iemand in de klas die de rest van de klas aan het werk houdt tijdens deze verlengde instructie. Kinderen die verlengde instructie krijgen, hebben een groepshandelingsplan. Daarin staat exact beschreven waar de verlengde instructie uit bestaat. Wanneer deze wordt gegeven en door wie. Ook wordt er beschreven wat de doelen zijn. Meestal wordt na een volgende toetsronde besloten of een kind nog meer verlengde instructie nodig heeft.

2. Kinderen krijgen les op niveau 3:

Er wordt een pedagogisch onderzoek gedaan, door de remedial teacher of de interne begeleider. Dat betekent dat ik aan de hand van toetsen en gesprekken met de kinderen over datgene wat ze moeilijk vinden achterhaal waar precies het probleem zit. Aan de hand daarvan wordt een handelingsplan gemaakt. Hierin staat wat een kind kan. Wat het kind gaat leren. Hoe we dat gaan doen. En hoe en wanneer we gaan onderzoeken of dat gelukt is.Het doel van deze vorm van onderwijs is dat de leerachterstanden worden ingehaald en dat kinderen uiteindelijk voldoende hebben aan niveau 1 en 2. Mijn begeleiding valt onder deze categorie. Er zijn nog wel scholen die op deze manier begeleiding geven. In de beste gevallen heeft een kind 1 handelingsplan waarop alle niveau’s worden beschreven. Het kost de leerkracht weinig extra tijd. De leerkracht vult in waar het onderwijs op niveau 1 en 2 uit bestaat. In grote lijnen. En bij toetsing staat precies wie welke toets afneemt. Er zijn helaas weinig goede, valide toetsen. Dus het is belangrijk om dit af te stemmen. Daar is weinig overleg voor nodig. Een kort telefoontje en een uitwisseling van handeling plannen is voldoende.

3. Kinderen krijgen les op school op een eigen aangepast niveau

Ik weet dat er scholen zijn die werken met eigen niveaus. Met name in het kader van passend onderwijs. Het onderwijs dat in de klas wordt gegeven is te moeilijk en blijven zitten is geen optie. In dit geval krijgen de kinderen les op hun eigen niveau. Het voordeel is dat kinderen niet op hun tenen hoeven te lopen. Ze blijven leren. Ze gaan vooruit. Het nadeel is dat er geen sprake meer is van het inlopen van achterstanden. Voor het inlopen van achterstanden is het belangrijk dat kinderen meer lestijd krijgen van het betreffende vak. Op het moment dat kinderen die zwakker zijn evenveel tijd krijgen als het gaat om instructie, zij het op het zelfde niveau, dan wordt de achterstand t.o.v. de leeftijd genoten alleen maar groter.Dat kan een keuze zijn. En het hoeft geen slechte keuze te zijn. Het is wel belangrijk dat je je er bewust van bent.

Wat moet je doen als je het gevoel hebt dat je kind onvoldoende begeleiding krijgt? Onderzoek, op welk niveau uw kind begeleiding krijgt. Verlengde instructie, niveau 3 of aangepast. Beslis op basis daarvan of uw kind extra bijles nodig heeft. Heeft uw kind uitsluitend verlengde instructie nodig,kunt u volstaan met de verlengde instructie op school, door u zelf thuis of door een student. Als u denkt dat uw kind bepaalde achterstanden heeft die ingehaald moeten worden kunt u terecht bij een leerproblemen specialist.

Neem contact op

Als je vragen hebt over dit blog. Of als je wilt dat ik met jouw kind aan de slag ga. Neem dan contact op.

CONTACT

Terug naar overzicht