Vijf tips die er voor zorgen dat uw kind voldoende begeleiding krijgt op school.

Krijgt uw kind voldoende aandacht op school? Of heeft de juf of meester het veel te druk met andere kinderen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een leerkracht in het basisonderwijs gemiddeld maximaal 1 minuut per dag de tijd heeft voor het individuele kind in de klas. De klassen raken steeds voller en er zitten steeds meer kinderen in de klas met problemen. Geen wonder dat de leerkracht weinig tijd heeft voor uw kind.

Vijf tips voor het verkrijgen van meer effectieve aandacht voor uw kind.

 1. Eis de aandacht op van de leerkracht
  Er zijn ouders die de aandacht voor hun kind opeisen. Dit kan een strategie zijn. Deze ouders vergen veel tijd van u zowel onder schooltijd als na schooltijd.
 2. Ga in gesprek met de interne begeleider
  De interne begeleider heeft de zorgtaak voor alle leerlingen op school. Zodra uw kind uitvalt. Of extreem hoge score heeft, zult u met hen te maken krijgen. Heel belangrijk is dat u voor u zelf goed weet wat u wilt. U kunt meestal direct een gesprek aanvragen.
 3. Geef uw kind pre-teaching of remedial teaching
  Ik heb zelf mijn kinderen leren lezen toen ze in groep 1/2 zaten. Ik zag het niet gebeuren dat ze dat in groep 3 leerden lezen. Als uw kind in een hogere groep zit kunt u het beste met de leerkracht bespreken dat u uw kind een beetje voor wil werken, zodat de stof in de klas beter beklijft als het wordt uitgelegd. Wellicht kunt u iets mee krijgen. Desnoods schaft u zelf schoolboeken aan.
 4. Zoek bijles voor uw zoon of dochter
  Bijles of remedial teaching. Bijles is een vorm van voorwerken. Nog een beetje extra uitleggen wat in de klas aan bod komt. U kunt dit het beste laten doen door een student. U bent dan voordelig uit. En zij hebben er veel plezier in. Remedial teaching gaat verder. Een remedial teacher onderzoekt vaak het probleem en gaat vaak eens stapje terug. Een ervaren remedial teacher heeft maximaal 6 maanden nodig. Een goede remedial teacher heeft ervaring als groepsleerkracht, ervaring als interne remedial teacher en is gediplomeerd als remedial teacher MSEN.
 5. Let er op dat u uw kind niet overspoelt met bijles.
  Ik hanteer maximaal 30 minuten per vak. En geef maximaal 2 vakken. De lessen zijn heel intensief. Kleuters die naar groep 3 gaan behandel ik in 20 minuten per keer. Daarna verdwijnt de effectiviteit.

Groepje of individueel:
Het is prima om bijles te zoeken in een groepje kinderen. Dit is kostenbesparend. Echter, de kinderen moeten wel bij elkaar passen. De kans bestaat dat er tijd verloren gaat aan giebelen.

Tijd/geld
Ik geef vaak aan aan ouders dat TIJD van kinderen erg kostbaar is. Denk daaraan als u op zoek gaat naar hulp voor uw kind. Heeft u behoefte aan bijles voor uw kind? Of heeft u behoefte aan een gesprek omdat u door de bomen het bos niet meer ziet. Neem gerust contact op.

Neem contact op

Als je vragen hebt over dit blog. Of als je wilt dat ik met jouw kind aan de slag ga. Neem dan contact op.

CONTACT

Terug naar overzicht