Leesachterstand en dyslexie

Wanneer is er sprake van ernstige leesproblemen en dyslexie? Er is sprake van een ernstig leesprobleem of dyslexie als er een achterstand is van tenminste een jaar bij het lezen en of spelling. Het gaat hierbij om zeer ernstige leesproblemen of zeer ernstige spellingproblemen in combinatie met een kleine achterstand bij het lezen. Ten onrechte wordt er gesuggereerd dat een kind een grote achterstand bij het lezen en spelling moet hebben. Indien er een leesachterstand is van een jaar, is er al duidelijk een vermoeden van dyslexie.

Moet er voor een dyslexieverklaring ook sprake zijn van een spellingachterstand?

Nee, dat hoeft niet. Spelling bestaat voor een groot gedeelte uit regels. Veel mensen met dyslexie hebben daar trucjes voor gevonden. Regels kun je uit je hoofd leren. De fout die veel scholen maken is dat ze wachten tot dat kinderen ook achter gaan lopen met spelling.

Wat moet je doen als je merkt dat een kind moeite heeft met lezen?

Vooral als je merkt of hoort van een leerkracht dat er sprake is van een leesachterstand, kun je het beste direct ingrijpen. Een leesspecialist met een Master SEN kan heel snel de vinger op de zere plek leggen.

Wanneer is er sprake van hardnekkigheid?

Er is sprake van hardnekkigheid als er ondanks de hulp van een Leesspecialist geen of onvoldoende vooruitgang wordt geboekt. Sommige mensen wachten totdat de leesachterstand enorm groot is zodat ze begeleiding vergoed wordt. Het probleem is dat de huidige dyslexie behandelingen vooral het spellingprobleem oplost.

Waarom snel ingrijpen?

Soms kan er bij het leren lezen een achterstand ontstaat omdat het kind net even op een andere manier leert lezen. Er is ergens een blokkade ontstaan. Een leesspecialist spoort deze direct op. Binnen 3 maanden is er vooruitgang en binnen 6 maanden kan de achterstand ingelopen zijn. Mocht er na 6 maanden niet of onvoldoende vooruitgang zijn, kun je een dyslexie vergoeding aanvragen. Een leesachterstand is veel moeilijker in te lopen dan een achterstand op het gebied van spelling. Bovendien werken leesproblemen door in andere vakgebieden, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Maar ook begrijpend lezen.

Moet een dyslexieonderzoek altijd via de school worden aangevraagd?

De school wordt er altijd bij betrokken. Maar je kunt zelf het initiatief nemen. De behandelplannen van de Remedial Teacher zullen er zeker bij helpen. De leesspecialist weet exact wat daarvoor nodig is en waar dat kan. Het dyslexie instituut zal zelf de nodige info van de school opvragen.

Vanaf welke groep kan er een dyslexieverklaring aangevraagd worden?

Dit kan in principe al vanaf groep 3. Toen ik Leo Blomert, de grondlegger van de vergoede zorg voor dyslexie, sprak zei hij dat het al vanaf januari groep 3 kon. Mijn ervaring is dat als je vanaf januari t/m juni groep 3 intensieve begeleiding hebt gegeven zonder voldoende resultaat, we in elk geval kunnen beginnen met de aanvraag. Sommige scholen beginnen pas later, maar het probleem is dat het lezen steeds belangrijker wordt.

Waarom zou ik betalen voor bijles, terwijl ik ook kan afwachten totdat de achterstand groot genoeg is voor een dyslexieverklaring?

Met een dyslexieverklaring krijg je enkele extra’s. Echter, de extra’s die kinderen echt nodig hebben verschillen per kind. Niet elk kind wil voorgelezen worden. Niet elk kind heeft extra tijd nodig.

Heeft jouw zoon of dochter leesproblemen?

Ik help uw kind binnen 3 maanden aan een hoger niveau. Toch een dyslexie verklaring nodig?
Ik kan je helpen de juiste stappen te zetten.

NEEM CONTACT OP

Als je vragen hebt over dit blog. Of als je wilt dat ik met jouw kind aan de slag ga. Neem dan contact op.

CONTACT

Terug naar overzicht