Waarom de Cito toetsen van rekenen vaak lager uitvallen dan die van het gewone rekenen in de klas.

Heeft jouw kind vaak lage Cito scores voor rekenen?
Heeft jouw kind in de klas wel goede cijfers voor rekenen?
En vraag je je af hoe dat komt?
In dit blog leg ik uit wat je kunt opmaken uit de scores van jouw zoon of dochter.
Wil je niet alles lezen? Ga dan direct naar de Cito score waar je meer over wilt weten.

I. De Hoogste score: Zeer goede score

Kinderen zijn verder dan de gemiddelde leerling. Ze hebben tijdens het rekenen in de klas geen uitleg nodig van de leerkracht en behoeven meer uitdaging.

Cito die deze kinderen kunnen maken:
De kinderen die deze score halen zijn niet alleen in staat om rekensommen te maken en toe te passen die ze geleerd hebben. Ze zijn ook in staat om rekensommen te maken die ze nog niet geleerd hebben en maken gebruik van de kennis die ze al hebben.

II. De een na hoogste score: Ruim voldoende

Deze leerlingen hebben geen moeite met de rekenstof die in de klas wordt aangeboden. Na een korte uitleg van de leerkracht kunnen ze aan het werk.

Cito die deze kinderen kunnen maken:
De kinderen die deze score halen kunnen ook de complexere rekensommen binnen de aangeboden stof prima maken. Sommen die ze nog niet gehad hebben vinden ze nog lastig. Soms lukt het wel, met een kleine omweg om sommen te maken die ze nog niet gehad hebben.

III. Voldoende score: Gemiddeld niveau

Deze leerlingen zitten op het niveau van de groep.
Ze hebben tijdens de rekenlessen baat bij een goede uitleg door de leerkracht . Deze leerling vindt het fijn als de leerkracht af en toe nog even langsloopt om te kijken of de leerling nog weet wat de bedoeling is. Maar in principe is er geen extra begeleiding nodig van de leerkracht.

Cito die deze kinderen kunnen maken:
Deze leerlingen kunnen de sommen die zijn aangeboden oproepen en toepassen. Als er complexere toepassingen worden gevraagd is het nog lastig.

IV. Onvoldoende score:

Deze leerlingen kunnen tijdens de rekenles wel met de stof van de groep mee doen. Maar ze hebben extra instructie nodig. Dit noemen we “Verlengde Instructie”. Het kan zijn dan deze leerlingen moeite hebben met nieuwe stof. Het kan ook zijn dat deze leerlingen moeite hebben met automatiseren, waardoor sommen die steeds complexer worden, lastig zijn om uit te rekenen.

Cito die deze kinderen kunnen maken:
Kinderen met deze score merken dat ze veel sommen van de toets al goed kunnen maken. Maar er zijn ook sommen bij die ze helemaal niet snappen omdat ze op een andere manier gevraagd zijn. Sommen die net iets verder gaan, of anders dan dat er in de klas in aangeboden, zien deze kinderen als “eigen falen”. Ze zullen zich afvragen: ”Hoe kan dat nou, dat heb ik nog niet geleerd.”

V. Zwakke score:

Deze leerlingen zitten nog niet op het niveau van de groep. Het is goed als deze leerling een toets krijgt aangeboden op een lager niveau. Dit betekent niet dat deze leerlingen niet mee kunnen doen met het rekenen in de klas, maar dat het toepassen van de aangeleerde techniek op dit niveau nog lastig is. Bovendien is er veel hulp bij nodig. Belangrijk is om te kijken in hoeverre het automatiseren van het optellen tot 10, 20 en 100 geautomatiseerd is. Als dit niet het geval is, moet dat eerst verholpen worden.

Cito die deze kinderen kunnen maken: Deze leerlingen kunnen al wel wat sommen maken. Dit zijn sommen die ze geleerd hebben in de klas en die ze dus herkennen. Ze hoeven niet te veel moeite te doen om te weten om wat voor soort som het gaat.
Complexere sommen, die wat meer vragen van het automatiseren, zijn nog lastig.

-V. Zeer zwakke score:

Het aanbieden van de leerstof van de huidige groep heeft geen zin. Er is een duidelijk gat tussen de leerstof die op dit moment wordt aangeboden en de leerstof die de leerling beheerst. Het is belangrijk om bij deze leerlingen goed te achterhalen is wat hun niveau is en wat de oorzaak is van de achterstand.

Cito opgaven:
De meeste Cito opgaven zijn te lastig. Het rekenen in de klas is ook heel erg lastig. Ook kan ervoor gekozen worden voor een rekenmethode die wel alle rekendomeinen aanbiedt die de rest van de klas ook krijgt, maar op een ander niveau. En minder complex. Ik gebruik hiervoor “Start Rekenen”.

Grootste misvatting:

“Kinderen die zwak zijn in CITO hebben moeite met verhaaltjes sommen.”

In de CITO staan weinig redactiesommen. Redactiesommen zijn verhaaltjes waar een som uit gehaald moet worden. Een CITO gaat na in hoeverre kinderen de geleerde stof kunnen toepassen. En de geleerde stof weten te gebruiken voor het toepassen van rekenvaardigheden die ze nog niet geleerd hebben.

Is het mogelijk om kinderen te brengen van een V naar een III of II?

Dat is zeker mogelijk op de volgende manier:
Stap 1: Achterhaal wat het niveau is van de leerling. Het liefst per rekendomein
Stap 2: Achterhaal de oorzaak is van het leerprobleem
Stap 3: Los de oorzaak op
Stap 4: Start dan met het inlopen van de achterstanden door allereerst de belangrijkste rekenvaardigheden aan te bieden.

De belangrijkste rekenvaardigheden zijn die vaardigheden die voor het grootste domino effect zorgen dwars door alle domeinen heen. Dit voorkomt dat je alles van voren af aan moet aanbieden.

In dit blog ga ik dieper in over het ontstaan en het oplossen van rekenachterstanden.

N.B. Er zijn altijd kinderen waarbij de score totaal niet herkend wordt. Scores en de bijbehorende uitleg is nooit zwart wit. Een leerkracht zal altijd professioneel handelen wanneer de uitslag anders uitvalt dan verwacht.

Als je vragen hebt over dit blog. Of als je wilt dat ik met jouw kind aan de slag ga. Neem dan contact op.

CONTACT

Terug naar overzicht