Waarom je niet te lang moet wachten met bijles

De reden om niet te lang te wachten met bijles is, dat de kinderen deze achterstanden al vaak oplopen in groep 3 en 4. In die groepen wordt de basis gelegd voor het lezen, schrijven en rekenen.

Bij lezen en spelling kan het zijn dat ze de klanken toch niet goed beheersen. Als teksten moeilijker worden komen ze er niet meer uit. Kinderen ontwikkelen achterstanden op het gebied van begrijpend lezen omdat het bij het technisch lezen de leerstrategieën niet optimaal ontwikkeld zijn. Bij kinderen met rekenproblemen ligt het bijna altijd aan het feit dat het optellen en aftrekken tot 20 niet geautomatiseerd is. Kinderen hebben hierdoor vaak onhandige rekenstrategieën. Wanneer het rekentempo omhoog gaat en de sommen ingewikkelder worden, komen deze kinderen in de problemen.

Vul de enquête in en ontvang 10 gratis tips voor het verbeteren van de woordenschat!

Wanneer is de beste tijd om te starten met bijles?

Het beste is toch om dit al zo vroeg mogelijk te doen: groep 3, 4 of 5. Hoe eerder je je zoon op dochter op bijles zet , hoe makkelijker het is van de achterstand een voorsprong te maken. Soms komen er kleuters die in groep 2 zitten met een taalachterstand. Het auditieve hakken en plakken lukt niet. Door het op een andere manier aan te bieden kunnen ze het wel en gaan ze zelfs met een kleine voorsprong naar groep 3.

Veel mensen hikken tegen de kosten aan. Maar bedenk eerst de pijn die het oplevert van het te lang wachten?

  • Faalangst omdat het niet lukt
  • Een steeds groter wordende achterstand die veel ingewikkelder is om in te halen.
  • Tijd verlies in jaren omdat kinderen doubleren
  • Verdriet die het doubleren met zich meebrengt.
  • Het niet bereiken van het gewenste schoolniveau op de middelbare school.
  • Door achterstanden op gebied van technisch lezen ontstaan achterstanden op het gebied van alle zaakvakken, maar ook rekenen doordat kinderen de opdrachten niet goed begrijpen.

Voor het kunnen aanbieden van een optimaal lees- en spellingaanbod heb ik hier een enquête gemaakt. Hoe meer mensen die invullen hoe betrouwbaarder de uitkomsten zijn.

Als je vragen hebt over dit blog. Of als je wilt dat ik met jouw kind aan de slag ga. Neem dan contact op.

CONTACT

Terug naar overzicht