Wat is het verschil tussen een behandelplan en een onderzoek?

Wanneer kinderen met rekenproblemen bij mij komen maak ik vaak een behandelplan. Soms zeggen ouders dat dit niet nodig is omdat er al een onderzoek gedaan is. De onderzoeker is bijna nooit degene die het kind verder helpt. Dat hoeft geen probleem te zijn als er exact is geformuleerd wat er in een bepaalde les gedaan moet worden.

Wat is het verschil tussen een onderzoek en een behandelplan? Het grootste verschil zit in het DOEL. Een onderzoek is bedoeld om te kijken wat er aan de hand is. Een onderzoek wordt meestal 1x per jaar afgenomen.

Een behandelplan is voor mij net een soort recept.

Bij een onderzoek ligt de nadruk op het onderzoeken wat er aan de hand is. Bij een behandelplan ligt de nadruk op de slim geformuleerde doelen en acties die genomen worden. Ze zijn beiden belangrijk.

Beginsituatie:
Ik zoom in op datgene wat een kind wel en niet beheerst. Dus, stel hij of zij beheerst sommen onder de 20 niet. Welke sommen snapt je kind wel, en welke sommen niet.

Doel:
Ik stel het DOEL vast van het behandelplan. Ik stel vast wat ik na 3 maanden bereikt wil hebben, en wel zo exact mogelijk. Welke sommen beheerst hij of zij na 3 maanden.

Methode:
In de methode beschrijf ik welke hulpmiddelen ik ga gebruiken.

Organisatie:
Hierin wordt uitgelegd wat er wanneer behandeld gaat worden. Als ouder kun je bijhouden wat er gebeurt en wat er thuis gedaan wordt.

Tussen evaluatie: na 6 weken
12 weken is erg lang. Er kan van alles gebeuren. Ook weet je niet van tevoren hoe snel een kind leert. Daarom is er een tussenevaluatie. Er is een kort gesprek met de ouders van de leerling en met de leerling zelf. We stellen vast of we de doelen kunnen halen en passen de doelen zo nodig aan. Ook als het kind zo snel gaat dat we verder komen dan in de doelen staan omschreven.

Is het een plan voor in de la? Of wordt het nog echt gebruikt?
Ook dat is een verschil tussen een onderzoek op school en een behandelplan dat ik maak. Het is voor mij net een handleiding. Ik bekijk dit behandelplan iedere week om te zien of ik nog op schema ben.

Het onderzoek van school als deze er is neem ik mee in mijn beginsituatie als er relevante dingen in staan die ik praktisch kan toepassen.

Is een behandelplan altijd nodig?
Nee, ik raad het aan vanaf een Cito-score van D of E, of IV of V, bij rekenen en technisch lezen.

Als je vragen hebt over dit blog. Of als je wilt dat ik met jouw kind aan de slag ga. Neem dan contact op.

CONTACT

Terug naar overzicht