BEGRIJPEND LEZEN

Aanmeldformulier voor groepslessen begrijpend lezen

Deze staat als het goed is op het rapport vermeld. Mocht u het niet weten, zet dan een vraagteken. Dan nodig ik uw kind uit om de AVI vooraf te testen.