OVER MIJ

Mijn naam is Melanie Lo. Ik ben de eigenaar en oprichter van Lerespel. Ik heb een Master Special Educational Needs in dyslexie; ben Gediplomeerd Remedial Teacher en een ervaren groepsleerkracht. Daarnaast ben ik auteur van het boek ‘Het Geheim van Succesvolle Mensen met Dyslexie’. Sinds juni 1995 ben ik getrouwd met Hemy Lo. Samen hebben we twee kinderen, Davy en Gabrielle. Ik heb een groot, warm netwerk dat ik graag inzet om de ouders van mijn leerlingen te helpen. Ik zing graag, doe aan karate, golf zo nu en dan en daarnaast vind ik diepzeeduiken heerlijk.

WAAROM IK DE JUISTE PERSOON BEN OM UW KIND TE HELPEN?

  • Ik heb ruim 20 jaar onderwijservaring. Ik heb fulltime voor grote klassen gestaan.
  • Ook heb ik kleine groepen begeleid en kinderen 1 op 1 lesgegeven. Ik heb ruim 300 kinderen leren lezen en schrijven.
  • Behalve dat ik veel werk met kinderen, werk ik ook met ondernemers met dyslexie. Zij hadden moeilijkheden op school en zijn nu succesvol met hun bedrijf. Ik weet dus dat het niet kunnen lezen en schrijven op school NIETS hoeft te zeggen over de toekomst van een kind.
  • Ik zal je zoon of dochter NOOIT behandelen als een probleemkind. Hij of zij is een getalenteerd kind, dat door mij geholpen wordt met lezen en schrijven. Je kind kan dan succesvol worden in datgene wat hij of zij het liefste doet.
  • Vanaf de leeftijd van 10 jaar kan ik via een MILS-test exact bepalen op welke wijze je kind het beste leert.
  • Ik heb een Master Special Educational Needs (SEN) in Dyslexie en ik ben gediplomeerd Remedial Teacher.
  • Daarnaast heb ik een boek geschreven ‘Het geheim van Succesvolle mensen met Dyslexie’. Hierin staan verhalen over volwassen mensen uit allerlei uiteenlopende beroepsgroepen.
  • Veel mensen gingen je voor en hebben mijn lesmethode als positief ervaren.
Keurmerk
mannetje logo

WAT IS MIJN MISSIE

Het is mijn missie om ten minste 1.000 kinderen te helpen, door ze op het niveau te brengen waar ze qua interesse en intelligentie thuishoren.

WIE HELP IK?

Ik help graag kinderen die, tegen alle verwachtingen in, moeite hebben met lezen, rekenen en spelling. Dit speelt al vanaf groep 2. Door fijne gesprekken met ouders en samen de schoolresultaten te bekijken kunnen we besluiten op welke manier we het kind echt verder kunnen helpen. Ik geniet van het samen werken met ouders die betrokken zijn bij hun kinderen en hun kinderen een goede toekomst willen bieden.

WAAROM GELOOF IK DAT ALLE KINDEREN SLIM ZIJN?

Ik geloof dat alle kinderen slim zijn, mits ze maar les krijgen op een manier die bij ze past. Daarom heb ik de SLIM-methode ontwikkeld. Ook geloof ik dat alle kinderen succesvol kunnen zijn, ongeacht de moeilijkheden die ze ervaren op de reguliere basisschool. Ik zie veel kinderen met een gemiddeld tot hoog IQ die laag presteren doordat ze behoefte hebben aan een andere leerstrategie dan waar er op school mee gewerkt wordt. Ik geloof dat die kinderen met een beetje hulp vol zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen zien. Het belangrijkste is dat kinderen vooral doen waar ze goed in zijn. Hulp bij lezen, schrijven en rekenen zorgt ervoor dat ze weer lekker kunnen doen waar ze goed in zijn en met plezier naar school gaan. Het allerbelangrijkste is dat wij als ouders en begeleiders laten zien dat we vertrouwen hebben in wie ze zijn.

Wil je dat ik je kind help met zijn of haar leerproblemen?

Maak dan gebruik van mijn vrijblijvende kennismakingsaanbod.

MAAK EEN AFSPRAAK