De SLIM methode voor Scholen

Het inlopen van grote leerachterstanden is vaak iets van de lange adem en niets iets wat je zo een twee drie oplost. Toch is het inlopen van achterstanden binnen 3 tot 6 maanden iets waar ik me al een tijdje hard voor maak. Om die reden heb ik de SLIM methode, die ik al had, aangepast naar een SLIM methode voor scholen. Het is een methode waarbij grote groepen leerlingen in een korte tijd, achterstanden kunnen inlopen binnen 3 tot 6 maanden.

De SLIM methode is bedoeld als oplossing voor het wegwerken van leerachterstanden bij leerlingen binnen 3 tot 6 maanden. In deze video presentatie heb ik de Slim methode voor scholen verder uitgewerkt.

SLIM METHODECONTACT