Heeft jouw zoon of dochter moeite
met lezen, rekenen of spelling?

MAAK EEN AFSPRAAK

De SLIM-methode

Iedereen is SLIM, dat is de visie van Lerespel. Slimmer dan we zelf vaak denken! We zijn namelijk allemaal wel érgens goed in. Soms voelt of lijkt dat niet zo, omdat we steeds geconfronteerd worden met wat we niet kunnen. Dat gevoel is zeker herkenbaar als het op school minder gaat, omdat je bijvoorbeeld telkens tegen dezelfde lees- of rekenproblemen aan loopt. Het zelfvertrouwen kan dan een flinke deuk oplopen. Terwijl er vaak maar een kleine aanpassing in de leerstrategie voor nodig is om iemand weer te laten stralen.

Daarom heb ik de SLIM-methode ontwikkeld. Het doel is om stapsgewijs de onderliggende oorzaken van het leerprobleem op te sporen, en die zodanig te verbeteren dat de rest van de ontwikkeling van het kind door kan gaan. In sommige gevallen, zoals met dyslexie, kan de oorzaak niet opgelost worden, maar kan ik er wel voor zorgen dat het geen gevolgen meer heeft voor de rest van het leerproces. Op die manier kan het kind naar het niveau gebracht worden waar het qua intelligentie en interesse thuis hoort.

Hoe werkt het?

SLIM-methode scholen

Het inlopen van grote leerachterstanden is vaak iets van de lange adem en niets iets wat je zo een twee drie oplost. Toch is het inlopen van achterstanden binnen 3 tot 6 maanden iets waar ik me al een tijdje hard voor maak. Om die reden heb ik de SLIM methode, die ik al had, aangepast naar een SLIM methode voor scholen. Het is een methode waarbij grote groepen leerlingen in een korte tijd, achterstanden kunnen inlopen binnen 3 tot 6 maanden.

SLIM METHODE VOOR SCHOLEN

S: Selecteren van de aanpak

Tijdens de eerste kennismaking kijken we waar de leerling moeite mee heeft en welke aanpak het beste bij hem of haar past. Welke vakgebieden gaan moeizaam, en hoe ervaart de leerling het zelf? Soms schetsen de schoolresultaten al duidelijk het probleem, een andere keer vallen de cijfers mee maar zit het kind alsnog thuis uit frustratie huilend onder de tafel. Elk kind is uniek en verdient een aanpak die goed bij hem/haar aansluit.

Slim methode
Slim methode

L: Lesplan opstellen

Na het globaal in kaart brengen van het leerprobleem, doe ik een kort onderzoek om te kijken waar en waarom de leerling precies vast loopt. Op basis van de resultaten van het onderzoek stel ik een lesplan op van drie maanden. Hierin beschrijf ik de situatie nu, de doelen die we in drie maanden willen bereiken, en welke materialen en methodes we gebruiken.

Hierbij kan het gaan om bepaalde boeken, werkboeken, software, maar ook materialen waarmee ik e.e.a. zichtbaar maak. Qua de software maak ik vooral gebruik van Gynzy, Studiemeter maar ook van Lerespelplus - een programma dat speciaal voor Lerespel is ontwikkeld. Een lesplan is goed om als leidraad te hebben. Mocht een kind sneller of juist langzamer gaan dan er gepland is, passen we dit uiteraard aan tijdens de I van Implementeren.

I: Implementeren van het lesplan

Implementeren betekent niets anders dan uitvoeren, in dit geval van de lessen en het huiswerk. De lessen beginnen zodra het lesplan is opgesteld. Elke les duurt 30 minuten en er wordt elke keer heel kort bijgehouden wat er gedaan is tijdens de les. Ook vragen kinderen om samen met hun ouders thuis te oefenen. In de meeste gevallen gaat het om 10 minuten per vak per dag. Op deze manier kun je de aangeboden stof oefenen zodat het ook blijft hangen.

Op toetslessen na ben je als ouder altijd welkom tijdens de lessen aanwezig te zijn. Het is uiteraard niet verplicht, maar voor het begeleiden thuis is het wel belangrijk om er tenminste af en toe even bij te zitten. Vaak geef ik dan aanwijzingen over de wijze waarop er samen geoefend kan worden.

Slim methode
Slim methode

M: Meten van de vorderingen

Meten is weten! Het is belangrijk om regelmatig de vorderingen te checken en feedback te geven. Na drie maanden wordt er weer een meting gedaan en worden de resultaten vergeleken met de beginsituatie. Op deze manier kunnen we kijken of de doelen behaald worden of, indien nodig, bijgesteld moeten worden.