Zoek je een
leerproblemenspecialist
bij lezen, rekenen en spelling?

MAAK EEN AFSPRAAK

WAT IS REMEDIAL TEACHING OF RT?

Bij Remedial Teaching (RT) worden hiaten die ontstaan zijn in vorige leerjaren van lezen, rekenen of spelling opgespoord en opgelost, waarna de leerling zonder al te veel moeite verder kan gaan met de leerstof die in de groep wordt aangeboden.

Indien er sprake is van ernstige leesproblemen of (een vermoeden van) dyslexie, kan een Remedial Teacher met een Master voor dyslexie de leesproblemen in kaart brengen en het kind op een hoger lees- of spellingniveau brengen. Een Remedial Teacher is een ervaren groepsleerkracht die tevens gediplomeerd Remedial Teacher is en/of een Master SEN (Special Educational Needs) heeft.

REMEDIAL TEACHING IS IETS VOOR JOUW ZOON OF DOCHTER ALS:

  • Jouw zoon of dochter moeite met lezen, rekenen en of spelling?
  • Zit je kind in groep 2 of hoger van de basisschool?
  • Er bij jouw kind sprake is van een achterstand op het gebied van lezen; rekenen en of spelling?
  • Jouw zoon of dochter dreigt te blijven zitten of verwezen wordt naar het Speciaal Onderwijs.
  • Jij er thuis alles aan gedaan hebt, zonder dat het de gewenste resultaten oplevert?
  • Jouw zoon of dochter weinig zelfvertrouwen en/of weinig plezier heeft op school?
  • Je wil dat jouw zoon of dochter intensieve begeleiding krijgt van een specialist op het gebied van lezen, rekenen en spelling.

Wil je dat ik jouw kind help?

Maak dan gebruik van mijn vrijblijvende kennismakingsaanbod.

AFSPRAAK MAKEN

INTERESSANT VOOR JOU

10 zaken waar goede intensieve begeleiding uit bestaat!

Deze duurt 30 minuten per vak! Dat is méér dan genoeg. Er is een strak programma met vaste onderdelen. Het kind weet exact wat er gaat komen, dus het gaat snel. Voor je het weet is de tijd voorbij.

LEES VERDER

Wat is er nodig om het beste uit jouw kind te halen?

Het is mijn missie om van kinderen met leerproblemen excellente leerlingen te maken. Door te focussen op talenten en het wegnemen van blokkades.

LEES VERDER

10 redenen waarom je niet moet wachten met ingrijpen tot het eerste rapport bij leerproblemen

De rapportcijfers van november geven een vertekend beeld. Er wordt een gemiddelde gegeven van de toetsen die horen bij het rekenboek waaruit de kinderen werken.

LEES VERDER