Zoek je een
leerproblemenspecialist
bij lezen, rekenen en spelling?

MAAK EEN AFSPRAAK

REMEDIAL TEACHING IS IETS VOOR JOUW ZOON OF DOCHTER ALS:

  • Jouw zoon of dochter moeite met lezen, rekenen en of spelling?
  • Zit je kind in groep 2 of hoger van de basisschool?
  • Er bij jouw kind sprake is van een achterstand op het gebied van lezen; rekenen en of spelling?
  • Jouw zoon of dochter dreigt te blijven zitten of verwezen wordt naar het Speciaal Onderwijs.
  • Jij er thuis alles aan gedaan hebt, zonder dat het de gewenste resultaten oplevert?
  • Jouw zoon of dochter weinig zelfvertrouwen en/of weinig plezier heeft op school?
  • Je wil dat jouw zoon of dochter intensieve begeleiding krijgt van een specialist op het gebied van lezen, rekenen en spelling.

WAT IS REMEDIAL TEACHING OF RT?

Tijdens Remedial Teaching worden hiaten die ontstaan zijn in vorige leerjaren opgespoord en opgelost, waarna de leerling zonder al te veel moeite verder kan gaan met de leerstof die in de groep wordt aangeboden.

Indien er sprake is van ernstige leesproblemen of (een vermoeden van) dyslexie, kan een RTer met een Master voor dyslexie de leesproblemen in kaart brengen en het kind op een hoger lees- of spellingniveau brengen. Een Remedial Teacher is een ervaren groepsleerkracht die tevens gediplomeerd Remedial Teacher is en of een Master SEN (Special Educational Needs) heeft.

Indien een leerling naast de intensieve begeleiding of RT meer begeleiding nodig heeft met het oefenen en of het maken van huiswerk van RT of school, biedt Lerespel ook Huiswerkbegeleiding aan huis. Deze worden gegeven door huiswerkbegeleiders. Deze huiswerkbegeleiders zijn studenten aan de PABO of MBO onderwijsassistent die tevens worden getraind door de RTer van Lerespel.

PROGRAMMA REMEDIAL TEACHING

1

1. VRIJBLIJVEND INTAKE GESPREK

U komt met uw kind, zodat uw kind kennis kan maken met mij en met wat we gaan doen. Dit is nog steeds vrijblijvend. Als het klikt, gaan we officieel een verbintenis met elkaar aan. We maken direct een afspraak voor het onderzoek.

2. HET TWEEDE BEZOEK

Je komt met je zoon of dochter kennismaken. Dit is een kort en luchtig bezoek van maximaal 30 minuten. Mijn volledige aandacht gaat naar je kind. We vertellen hem of haar wat we gaan doen aan de leerproblemen. Dit bezoek is nog steeds vrijblijvend. Als het klikt, gaan we officieel een verbintenis met elkaar aan.Er zijn 3 pakketten begeleiding (Starter, Basis of Volledig) mogelijk die verschillen in intensiteit en groepsgrootte waarin je kind les krijgt. Informatie erover krijg je bij de intake. Afhankelijk van het pakket dat je tijdens de intake kiest, verschilt op een paar punten de werkwijze. Heb je gekozen voor het Basispakket of voor het Volledige pakket, dan maken we direct een afspraak voor het onderzoek.

2

3

3. HET ONDERZOEK EN BEHANDELPLAN

U komt met uw kind, zodat uw kind kennis kan maken met mij en met wat we gaan doen. Dit is nog steeds vrijblijvend. Als het klikt, gaan we officieel een verbintenis met elkaar aan. We maken direct een afspraak voor het onderzoek.

4.DE START VAN HET PROGRAMMA

De lessen starten zodra het behandelplan klaar is.

4

5

5. VOORTGANGSGESPREKKEN

Na zes effectieve weken wordt er een voortgangsgesprek gevoerd om te kijken of we de vastgestelde doelen kunnen halen of moeten bijstellen. Echter, ook tussentijds is er voldoende ruimte om vragen te stellen en over en weer belangrijke zaken uit te wisselen. Tijdens deze gesprekken begeleid ik u bij de begeleiding van uw kind.

6. EVALUATIE

Na een periode van 12 effectieve weken wordt er weer een toetsles uitgevoerd en worden de resultaten vastgelegd en vergeleken met de beginsituatie. Hiermee kunnen we kijken in hoeverre de gestelde doelen gehaald zijn. Daarnaast kan er worden gekeken of voortgang nog nodig is.

6

Wil je dat ik jouw kind help?

Maak dan gebruik van mijn vrijblijvende kennismakingsaanbod.

AFSPRAAK MAKEN